بارانی

میشه گاهی تو رو فهمید،تو این روزهای بارونی
همین روزها که میدونم،تو هم تنها نمیتونی
دوتا خوش باور ساده،به زیر باد و بارونیم
چقدر خسته چقدرعاشق،اینو هیچوقت نمیدونیم
هوای زندگی خوبه،هوای عشقمون ابری
برای درک این روزا،نداریم هیچ کدوم چتری
منو پاییزوتنهایی،تو با غم قصه ها داری
چقد سخته که این روزا،شبا تا صبح بیداری
من و زیبا …

https://www.academytaraneh.com/84431کپی شد!
868
۱۸