بانو

با من میخونی اما صدای تو دوره
مثل اذان ترانه هات باعث غروره
بانو تو نبض غزلی
شیرین تر از هر عسلی
بانو واسه من صداتون کافیه
جور می شه برای عشقت قافیه
بانو غزل ترانه با عشق و با بهانه
میخونم عاشقانه احساس جاودانه
کوچه ها از عشقت پره
کی می تونه از تو دل ببُره
بانو خدا میدونه سخته
از تو دل کندن مثل مرگه
کاش بفهمی دستای خواهشم
زیر پای تو بانو برگه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: