جغرافیای قلبامون

ساحل دریا منتظر من و تو نشسته که
بریم باهم دوتایی عشقو تقسیم کنیم
می شه روی شنای ساحل
قلبای شناور ترسیم کنیم؟
جغرافیای قلبامون پر شده از خلیج
بیا شنا کنیم تا گر نگیره تنامون
پرواز می کنم تا بیام توی آسمونت
کاش یکی بشه روابرا نفسامون
پرواز میکنم تا به تو برسم…

از این نویسنده بیشتر بخوانید: