*غمای لعنتی*

بی تو غم می خورم ولی امیدوارم
توی آسمون رویا ستاره تو را دارم
خوشم به همین سهمی که از دستات دارم
گاهی وقتا به خاطرت شبا می بارم
ناز می کنی ولی دوست دارم ناز تو
دوست دارم یه روزی بشم مال تو
وای اگه از من بگیرنت میمیرم
چرا آخه دوستم نداری عزیزم
دستاتو بده به من که هردومون شاد بشیم
از این غمای لعنتی آزاد بشیم

شاعر زهرا محمدی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: