مریم

زیر ابروتو دس نزن دلم برات میره/توی خواب و رویا دلم سراغ تو را می گیره

باتو راه میام هرجا بری/برات می میرم آیا حاضری

بخندی میخندم نخندی می گریم/ تو را خدا بخند ای عشق من مریم

شاکی ام ازت که میری با یکی دیگه/چشات به من داره راستشو میگه

مریم اشکامو ببین سنگ نباش/قلبمو با کم محلیات از هم نپاش

بخندی میخندم نخندی می گریم/ تو را خدا بخند ای عشق من مریم

هاشم ملک زاده

این اولین ترانه من در آکادمی هست از اینکه من را میخوانید ممنون هستم.

از این نویسنده بیشتر بخوانید: