گدایی واژه ها

بی تو شب و آینه تکرار میشن

با نبودت ٰ،مرغ عشقام بیقرار میشن

با تو واژه ،با ترانه ،هم سرایی میکنه

بی تو قلم ، واژه ها رو هم گدایی میکنه

تازه فهمیدم تو کی هستی ،چرا هستی ؟

چرا ؟این چند سال ، هم بند من هستی /

یکی که عادت شبهای سردم شد

که وقتی رفت، داغ جدایی باعث مرگم شد

خواستنت به هر بهونه ، برای منه دیوونه

چیزی جزء شکستم نداره ، دلم اینوخوب میدونه

دلی که نخواست بجنگه واسه غرورش ……

قلب شکستش ، دل گرفتش ، تن صبورش .

حالا من موندم و یه دنیا غصه و تنهایی

وجودی نیمه جون و خسته ،راضیم از جدایی

https://www.academytaraneh.com/84382کپی شد!
1654
۶۶