چن ساعت دلتنگی

باز طبع شعرم با تو گل کرده
بازم یه عاشقانه ی دیگه
امشب دوباره دختر پاییز
از حسش از دلبستگیش میگه

امشب میخوام باز از تو بنویسم
گرچه هنوزم واژه کم دارم
تفسیر توبا واژه ممکن نیس
من شاعریمو بت بدهکارم

موندم توو کشف راز مرموزت
بی شک جهان مثل تو کم دیده
ظرف عسل توو چشمته اما
لبهاته که طعم عسل میده

هر ثانیه با تو / تو با دلی عاشق / عاشق ترین میشیم
من مذهبم عشقو / تو مذهبت عشقه / هم دینو هم کیشیم

عشق تو میشه قاتل ِ اشکام
روو گونه هام نیس ردی از خیسی
بوسیدنت رویایی شیرینه
آروم تر از شبهای پاریسی

لبخند تو بنیان هر شعرم
آغوش تو آرامش ِ محضه
چن وقته یادت تووی ذهنم هس
هر روزو هر شب تووی هر لحظه

چن وقته آرومم مثه چشمات
گرچه جهانم غرق آشوبه
وقتی قراره پیش تو باشم
چن ساعتی دلتنگیم خوبه

هر ثانیه با تو / تو با دلی عاشق / عاشق ترین میشیم
من مذهبم عشقو / تو مذهبت عشقه / هم دینو هم کیشیم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: