تولد عشق

تولد عشق
۳۱ خرداد ۱۳۹۳

"جشن تولد توست / امشب چه حالی دارم
میخوام که پیشت باشم/ حس محالی دارم"

امشب میخوام اگه شد/ هدیه بدم دوباره
یه عشق دست نخورده/ یه قلب تیکه پاره

شاید توو جشن امشب/ عشقمو باور کنی
حرفای توو دلم رو / نگفته از بَر کُنی

شاید ازم بخوای که/ شمع رو باهم فوت کنیم
مهمونای امشبو / خیره و مبهوت کنیم

"جشن تولد توست / امشب چه حالی دارم
میخوام که پیشت باشم/ حس محالی دارم"

یه حس عاشقونه/ توو این روزای تبعید
یه تصمیم دوباره / میون شک و تردید

دست بکشم از عشقت/ یا دیدار مجدد
فارغ بشم یا عاشق/ دلم مونده مردد

عاشق میشم دوباره/ باورش سخته اما
میام به سمت خونت/ دل میزنم به دریا….

(یه کار سفارشی، انقدر از کار سفارشی بدم میاد!!!)

https://www.academytaraneh.com/84329کپی شد!
1210
۴۲