هی تو

هی تو اینو بدون که تو تنها دلداره منی
هی تو اینو بدون که تو تنها رازداره منی
هی تو اینو بدون که تو فقط عشقه منی
میمیرم اگه یه روز قلبه منو بشکنی

من بی تو تو این دنیا تنها میمونم
کاش میشد تا عبد درکنارت بمونم
اینو بدون که من قدرتورو میدونم

هی تو اینو بدون که تو عزیزه جونمی
هی تو اینو بدون که تو مهمونه قلبمی
من خیلی خوشحالم چون تو درکنارمی
هی تو اینو بدون که تو تنها یارمی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/84290کپی شد!
934
۱۸