" امیــــد "

گاهی وقتا با خودت حرف بزن
واسه زخمای دلت مرهم بــاش
روبرویِ سختیا صاف بایست
نگو طاقتت کمـــه ! محکم باش

به سکوتِ لحظه ها گوش بده
از تب و تابِ زمان فارق شـــو
پایِ سجاده ی خـورشید بشین
با صدایِ چلچله عـــاشق شـــو

بیخیالِ هرکی آزارت داد
رو لبت طرح یه لبخند بزن
اگه حرف مردما سنگ(ه)م شد
تــــو بشینُ دلـــــتو بند بزن

وقتِ دلتنگی کمی شعر بخون
دستتو به دامــــنِ مــــاه بگیر
رشته ی عشقتو پایین بنداز
یوسفت رو از تــــهِ چــــاه بگیر

اگه راهِ زندگی تاریک شد
مشعلِ امیدُ تــو دست بگیر
پرِ پروازتـــــو بیشتر باز کن
راهتُ از دلِ بن بست بگیر

اگه غم از آسمون (ه)م بـــارید
چتــر خوشبختیتُ آروم وا کن
دستتو تو دستایِ خدا بذار
اینجوری جهانتو زیبــا کن

صبحِ هر روزتــو با خوشحالی
با نوازش سحر بیدار شو
پشت به تنهایی بشین گه گاهی
تویِ قلبِ آیینه ها تکرار شو ….

"مریم جعفرزاده "
________________

+ تقدیم به تمام کسانی که در این روزهای خاکستری
به دنباله ی روزنه ی امید میگردند …
به بهانه ی اولین سالگرد ورودم به عرصه ی ترانه
و خانواده ی بزرگ و پر مهر آکادمی

۲۸ خرداد ۱۳۹۳

https://www.academytaraneh.com/84237کپی شد!
1517
۷۴