اما چه خوب

این غزل آوار رویای تو بود، اما چه خوب
چشمِ عاشق روی چشمای تو بود، اما چه خوب
**
مثلِ زخمِ قلبی عاشق رو تنِ چوبیِ داری
یادگارِ تیغِ حرفای تو بود، اما چه خوب
**
مثلِ بادم، روی دریا بی مهابا میرم و
قایقی در گیرِ دریای تو بود، اما چه خوب
**
این صدای خنده که توی تنت جادو شده
آتیشِ نمرودِ لبهای تو بود، اما چه خوب
**
مثل سیبی، سرخ و زیبا، شوق چیدن با منه
پس هبوطم توی دستای تو بود، اما چه خوب

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/84149کپی شد!
1015
۱۴