قاصدک

دلم میخواد که قاصدک
بهت بگه دوست دارم
بهت بگه تنها شدم
جز تو کسی و ندارم
دلم میخواد بهت بگه
خیلی دلم تنگه برات
یه جون ناقابلی هست
بخوای اونم میشه فدات
بهت بگه اینجا کسی
واست همیشه چش به راس
برای خندیدنتم
دس به دعا رو به خداس
دلم میخواد که قاصدک
بیاد و حالمو بگه
ازم بهت خبر بده
دلیل ناله مو بگه
بهت بگه از راه دور
همیشه هستی خاطرم
همیشگی عاشقتم
حتی اگه بگن برم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: