شب ازدواج

شب ازدواج تو
دل شده بیقرار تو
کاش ببینیم یه لحظه
به دیدن می ارزه
قلبمو سنگ کردی تو
عشقمو رد کردی تو
تو این کویر غربت
تنها رهام کردی تو
میخوام بیام ببینمت
وقتی تو دستای اونی
وقتی ازم میگذری و
دیگه فردا ی اونی
داری بهش میخندی
حلقتو هدیه میدی
چطور ازم گذشتی؟
چطور منو ندیدی
باید برم از اینجا
خودمو دور میکنم
باید فراموشت کنم
شاید یه روز بتونم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: