………لبات ژست لبخنده……….

نگاه به توکه میکنم /ستاره هم حسود میشه
من دستاتو که میگیرم/خیلی سرخ و کبود میشه

نگاه به توکه میکنم/ ماه دوست نداره در بیاد
میدونه توبهترینی/ دوستت دارم خیلی زیاد

نگاه به تو که میکنم/ دریا آتیش میگیره
توی جز و مّد امسال /اون دق میکنه ،میمیره

******************************
نگاه به لبای تو/ که ژستِ یه لبخنده
ازت حرف که میزنم/ راه گلوم می بنده

نگاه به چشمای تو/که از دور میدرخشه
رنگ عشق هم این روزا/ واسم رنگِ بنفشه
*********************************
نگاه به تو که میکنم/ حتا گُلا پرپر می شن
قناری های خوش صدا/ آواز خوشی سر می دن

نگاه به تو که میکنم /خورشید خانوم کم میاره
غصه فراری شده و/ داره شادی هم میباره

نگاه به تو که میکنم /عکسِ نگات روبرومه
تو رو دوست دارم عزیزم/ با تو بودن آرزومه
******************************
نگاه به لبای تو/ که ژستِ یه لبخنده
ازت حرف که میزنم/ راه گلوم می بنده

نگاه به چشمای تو/که از دور میدرخشه
رنگ عشق هم این روزا/ واسم رنگِ بنفشه
*********************************

https://www.academytaraneh.com/83639کپی شد!
968
۲۶