یا علی فرمان بده

آمدم پیشت حسینم آمدم ، با دلی خاشع به دینم آمــــدم
بارگاهت نور می تابد به دل ، دل فدایِ تو حبیبم آمدم
***
آمدم دستت ببوسم ، آمدم خونم بجوشم
آمدم برهنه پایم ، آمدم مهرت بنوشـــم
***
در کربلا ایثارِ مردان دیده شد ، گلِ زیبایِ امامت زنده شـــــــــــد
مهدیا کویت همین شن های پاک ، نوری بر گلدسته ها تابیده شد
***
نور تو تابیده شد ، در دیارم دیده شــــد
شاهراهِ دین ما ، با حسین سنجیده شد
***
یا علی فرمان بده ما حاضریم ، با حسین ابن علی همسنگریــــــــــم
قلبِ ما شیعه همه غرقِ به خون ، عزتت با جان و دل را می خریم
***
اشک هایم را ببین ، حرفِ دل حسین حسین
آمدم یبن فاطمه ، دست بوسم نازنیــــــــن
***
خسته شد دل از جفایِ روزگار ، همه جایِ این جهان درد و دمار
تو کجایی یاورم اشکم ببین ، بهترین یاران دل در تار و مـــــار
***
رهبرم دردش نهان ، مهدی کو صاحب زمان
العجل کن ای عزیز ، دل نگارت شادمـــــان
***
جاسم ثعلبی (حسّانی) ۲۴/۰۸/۱۳۹۱

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/8363کپی شد!
525
۶