زخمی

همیشه وقتی که تنهام
یاده اون روزا میفتم
بابت این همه دوری
همین روزاست که بیفتم

واسه تو فرقی نداره
من بمیرم یا نمونم
شدم آئینه ی دقی
که زمستونو میبینم

هر کسی اومد سراغم
نشد چند روزی بمونه
قلب من زخمی یه با کی؟
دوباره عاشق بمونه

آره هیچ کسی نمی خواد
قلبی که سیاه سفیده
این غباره مشکی اینجاست
دنیامو کی آفریده

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/83516کپی شد!
1088
۲۰