سالار عشق

داره میاد صدای قافله سالار عشق
وقتش رسیده بازم بشیم عزادار عشق
یه شب به عشق مولا راهی غربت بشیم
بازم سیاپوش بشیم به عشق سردار عشق
یه شب بیاد عباس ساقی دشت بلا
علم بدست بگیریم بشیم علمدار عشق
بیاید برای اصغر یه کمی آب بیاریم
برای اون نوگل گلشن وگلزار عشق
تو خیمه غریبی پیش امام سجاد
بیاید به مهمونی این دل بیمار عشق
رسیده شام غربت کسی نمانده باقی
برای دلداری یگانه غمخوار عشق
توشهر شام وکوفه همپای زینب بریم
بیاید تو بازار شام بشیم خریدار عشق
بجای اشک دیده گریه خون بباریم
بیاد گریه های دیده خونبار عشق
پاشید به خونخواهی شهید دشت بلا
بریم واسه یاری سپاه مختار عشق

به حرمت سالار شهیدان به حرمت خون خدا
یا حسین

https://www.academytaraneh.com/8351کپی شد!
873
۴۰