سیم اخر

سیم اخر
حرفاتو گفتی شنیدم چیز جدیدی نداری
سرو تهه حرفات شده بهونه های تکراری
این بار چندمه میخوای ببخشمت به سادگی
این همه قهر و اشتی رو بهش کی گفته زندگی
بیا واسه یه بار شده یه کاری کن به نفع من
چیزی نگو حرفی نزن از این دیوونه دل بکن
یه روزی عاشقت بودم چشمامو بستم رو همه
زدم به سیم اخرو گفتم که این عشق منه
حالا میفهمم که چقدر تفاوته میون ما
هر کاری میکنم بشه یکی نمیشیم به خدا
هرچی کوچیک میشم کمه کمه واسه غرور تو
سایزت به من نمیخوره جم کن ببر بساتتو
تو برو به راه خودت هر کجا که راحتری
با این دروغای شیرین میتونی باز دل ببری
منم همین جا میشینم سر میکنم با تنهاییم
یه روز ازش می ارزه به هزار تا روز که با همیم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/83456کپی شد!
783
۱۰