تو رو کجا گمت کردم

ترانه: تو رو کجا گُمت کردم
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۳

تورو کجا گُمت کردم، که حالا ساکت و سَردم
مدام فکرت توو تنهایی، شده تنبیه واسه دردم
داره طی میشه هر روزم، با این افکار سردرگم
توو اینروزا که تو نیستی، شدم سوژه واسه مردُم
توو این دلسردی مُمتد ، هنوز توو فکر دیروزم
یه حس مبهم و تاریک، شده کابوس هرروزم
گُمت کردم یا که رفتی؟، بَرام بوده سوال هر دو
یه حسی توو دلم میگه، شاید از من بُریدی تو؟
شاید تصویر ما از عشق، توهُم بود،نداشت ریشه
ته قصه ی ما دوتا، شبیه سنگ بود و شیشه
ولی انگار هرَزگاهی، این حس تلخ،عسل میشه
هنوز شعری توی قلبم، به یاد تو غزل میشه
میخوام پیدات کنم اینبار، شدم خسته ازین بن بست
برای عاشقی از نو، گاهی وقتا یه راهی هست
یه مجنون شعله ور میشه، اگه از نو تو پیداشی
یه لیلی کم دارم اینجا، فقط میخواام،که تو باشی

1254
۴۶