بارون

چقددلتنگ بارونم
چقداین آسمون تاره
یه عمره آسمون ابره
ولی بارون نمی باره

ببار بارون ،رو احساسم
ببار امشب،دلم خونه
ببار،شاید بتونی تو
بشوری غم ازین خونه

ببار بارون ،دلم تشنه اس
دلم داغونه داغونه
ببارشایددلم واشه
شایدرفتم ازین خونه

بباربارون،دلم تنهاس
تا صب تنهایی می مونه
تو هم باش و بمون با من
ببار با منه ویرونه

ببار بارون ،بباربامن
ببارامشب که می بارم
ببار هم بغض من باشی
فقط بارون ،تورو دارم

ترانه سرا:سیماقربانی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: