جاده

چند روزه که حس می کنم … عاشق شدم , یه حالی ام
بینِ نگاشو خنده هاش … همش تو این حوالی ام
.
حس می کنم دوسش دارم … نمی خوام اینو بدونه
مرز احساس من باید … همین جا باقی بمونه
.
همین رویا فقط بَسته برا من
که از کابوس تنهایی نمیرم
یه وقت رویاشو از شبهام نگیره
می خوام دستاشو توو رویا بگیرم
.
حس می کنم دوسش دارم … نمی خوام اینو بدونه
می ترسم از این که بیاد … مسافر باشه نمونه
.
هر کی اومد تو زندگیم … انگار مسافر بود , نموند
یه جاده بودم که اونو … برد و به مقصدش رسوند..

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/83442کپی شد!
895
۱۷