زندگی مون مثه شطرنج شده

زندگی مون مثه شطرنج شده
دیگه راهمون جدا شد ما دوتا
مهره های تو همه سفیدن و
مهره های من تمومشون سیا

این روزا داری رقیب من می شی
تویی که می خواستی یار من باشی
باورش سخته ولی حقیقته
تو نتونستی کنار من باشی

راستشو بخوای نمی خوام ببرم
می خوام این بازی رو بسپرم به تو
می دونم تا یکی مون مات نشه
نمیشه تموم کنیم این بازی رو

زندگیمون مثه شطرنج شد و
سرنوشتمو خودم می سازم
تو برنده می شی و به خاطرش
من غرور شاهمو می بازم

این روزا داری رقیب من می شی
تویی که می خواستی یار من باشی
باورش سخته ولی حقیقته
تو نتونستی کنار من باشی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/83360کپی شد!
937
۱۸