فیک !

توو فکر یه دنیای وا موندم
توو فکر ترمیم همین احساس
یعنی خلاصی از همین کابوس
یعنی خلاصی از همین وسواس
توو فکر تسکینه یه دردم که
دنیامو از سرگیجه پر کرده
مثله یه مرگه مغزیه فکرم
زندست ولی خُب برنمی گرده
به فکر های باطل و مسموم
تفسیر های فلسفی ، خالی
درگیر حجم ذهن بیمارم
توو منجلاب غرق خشـ(ک)ـسالی
هرچی نشون میدن بهم گنه
انگار میخ از سنگ توو میره
از جمله های منطقی تنها
سرگیجه توو مغزم فروو میره
حتی خیالاتم باهم قهرن
یا ساده تر این میشه : یعنی که
حتی جهانِ فرض و رویاهام
دنیای بی قانونیه فیکه
———————————————–
بعد چند ماه ….
دوباره ترانه !!!

https://www.academytaraneh.com/83335کپی شد!
967
۳۱