بیا برگرد و ثابت کن

منو در گیر دنیای خودت کن
نذار با بی کسی هام خو بگیرم
منو از دست تنهایی بگیرو
نذار از درد تنهایی بمیرم

نمیدونی از اون روزی که رفتی
خدا هم قهره با من مهربونم
شده کابوسم هرلحظه نبودت
نمیتونم دیگه بی تو بمونم

بیا برگرد و ثابت کن هنوزم
منم اونکه به پاش دنیاتو میدی
هنوزم منو از خودت میدونی
واسه من از خودت هم دس کشیدی

بیا برگرد که این روزای بی تو
داره هر لحظه مثل من میمیره
نذار تنهاتر از تنهاییام شم
نذار دوریت منو از من بگیره

خدا شاهده از وقتی که رفتی
دلم بی تو یه روز خوش ندیده
دارم گم میشم هر لحظه تو رویات
دلم از دارِ دنیا دس کشیده

از این نویسنده بیشتر بخوانید: