به من یاد دادی که عاشق بشم

به هرجا نگا میکنیم اسلحه است
تو قرنِ بدی، ما نفس میکشیم
به من یاد دادی که حتی هنوز
تو این قرن هم میشه عاشق بشیم

تو قرنی که روحِ خدا هم عجیب
با خشمِ مسلسل، ترک میخوره
همه گولَه های خشن، بی امون
به چشم و دلِ شاپرک میخوره

به من یاد دادی که عاشق بشم
به من یاد دادی که عاشق بشم
رو دیوارِ دورِ همه آدما
منم تا بشه پنجره میکشم

یکی پشتِ سر، رو زمینِ کثیف
چه قبری واسه آسمون میکنه!
یه سمتم پر از لهجه ی انفجار
یه سمتم یه مرده که جون میکنه

به من یاد دادی که با دستامون
دعایی واسه حالِ بارون کنیم
به من یاد دادی که تو باغچه ها
تمومِ تفنگارو پنهون کنیم

به من یاد دادی که عاشق بشم
به من یاد دادی که عاشق بشم
رو دیوارِ دورِ همه آدما
منم تا بشه پنجره میکشم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: