ترانه دروغ (کیان)

دروغ

توی قلبم حبس ابد بودی               من نگهبان قلب تو بودم

 .حرفات مثل مه احاطتت کردن      دروغات دورتُ احاطتت کردن

نمی تونم باورت کنم                    نمی تونم چشمامُ ببندم و پیشت بمونم

.حرفای عاشقانت دروغ بود           کارات پیشم تظاهر و دروغ بود

چشمات و نگاهت پیشه من بود      فلبٌ و حواست پیش اون بود

چه ساده وعاشقونه باورت داشتم           چه یادگاری گذاشتی روی قلبم

مرهمه این یادرگاری گذر زمانه ست      شاید فاصله ی بین ما گذر زمانه ست

خدا نگهدارت ، دعام بدرقه راهت          تا نرسی به بن بست ، تا نمونی توی راهت

غرورتُ بشکنِ و بی خداحافظی بره        تنها با غم ها بزارتُ ، بی خداحافظی بره

غم و غصه ها همدمه من بودن            توی خونه سرد و تاریک با من بودن

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/8323کپی شد!
997
۱۲