حس آخرین بوسه

خیالم از تو راحت نیست , جهانم غرق کابوسه
منو درگیر رویا کن , با حس آخرین بوسه

منو درگیر رویا کن , که از عشق تو لیریزم
سر راه نگاه تو , یه عمره اشک میریزم

نشستم توی این خونه , لب و با گریه تر کردم
برای با تو بودنهام , با این تنهایی سر کردم

برای دیدن چشمات , همیشه مات تو بودم
دارم حس میکنم انگار , به چشمای تو آلودم

************************************
میدونم خیلی چیزارو ، به آغوشت بدهکارم
هنوزم دسته گلهامو ، تو آغوش تو میذارم

میدونم تو یه شب میری ، دلم از غصه میپوسه
منو درگیر رویا کن ، با حس آخرین بوسه

نشستم توی این خونه , لب و با گریه تر کردم
برای با تو بودنهام , با این تنهایی سر کردم

برای دیدن چشمات , همیشه مات تو بودم
دارم حس میکنم انگار , به چشمای تو آلودم

https://www.academytaraneh.com/83018کپی شد!
655
۱۰