شهر رویاها

تهران واسه تو شهر رویاهاس
تا آرزو نزدیکترین راهه
اینو بدون هر جا بری بازم
قلبم همیشه با تو همراهه

حتی اگه از من جدا باشی
یادم نمی ره مهربونی هات
درد دلامو با تو می گفتم
ممنون برای همزبونی هات

هر بار که من رو به سقوط بودم
تو پشت من موندی به هر سختی
دلشاد می مونم از این بابت
وقتی بدونم که تو خوشبختی

می ری از این شهری که خاموشه
تو پیش آدمهاش نمی مونی
صد خاطره تو قلب این شهره
پابند این شهرم تو می دونی

روزای من وقتی بری انگار
روزای شیرین « سعادت » نیس
وقتی بری تنها ترین می شم
تنهایی واسم جز یه عادت نیس

برای بدرقه ی یک دوست
* سعادت : نام یک دبیرستان قدیمی است

از این نویسنده بیشتر بخوانید: