فقط یکبــــــار نگاهـــــــم کـــــــن

فقط یکبار نگاهم کن ، که من محتاج چشمــــاتم
نمیشه باورت اما ، هنوز درگیر دنیـــــــاتم

نمیدونی چقد اینجا نبودت، دلتنگی بیتابه
مثل دریایه طوفانی یه لحظه هم نمی خوابه

چیکار کردی؛ توبا قلبم ، شدم، مثله یه برده
هنوز وقتیکه تو نیستی ،هوایه خونمون سرده

هنوز درگیر رویاتم ،که میدونم نمی ذاره
یه شب کابوس میشه تا ، دلم دست از تو برداره

فقط عطر تو میتونه ، منو ، آروم بخوابونه
مث خواب یه گندمزار ، تویه فصل زمستونه

بده دستاتو بدست من ، ببین من عاشقت هستم
ببین چه بیتو تنها زیر بارون نشستم

صدا کن اسممو شاید دوباره باتو رویا شم
صدا کن اسممو شاید از این قفس رها باشم

من همه آرزوو هامو ، تویه ، چشمایه تو دیدم
توشدی معنی بودن من به آرامش رسیدم

https://www.academytaraneh.com/82765کپی شد!
700
۳