من

من یه عمریه مجنونتم
مجنونو قر بونتم
من باتوخیلی خوشبختم
خوشحالم که دل به توبستم
من کنارتومیمونم
تاعبدازعشقه تومیخونم
من قدرتورمیدونم
تاعبدکنارتومیمونم
حاله من باتوخیلی خوبه
قلبه من باتوآروم میکوبه
قلبه من برایه تومیزنه
بی توبهونه میشکنه
من توروخیلی دوست دارم
من باتوخیلی خوبه حالم
تاعبدبایدبمونی کنارم
من توروخیلی دوست دارم
من توروخیلی میخوامت
تاعبدمیمونم درکنارت
من مجنونمو دل به توبستم
من باتو خیلی خوشبختم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: