نمی ری از دلم بیرون

نمی ری از دلــــــم بیرون
با اینــکه گاهیــــم سردی
همش خیره به در میشم
ببینـــــــم برنمی گـردی؟!
تـــو کـــه حال ِ منــو حتی
نمی پرسی توو تنـــهائیت
نمی گی که چه ها کردم
با اشک و درد ِ بی تــابیت
دیـــــگه دلواپسم نیسـی
یقیــــن دارم که بی تردید
پاتـــــو هرجائی می ذاری
میگی عشقو نمی فهمید
شــــــاید فردا نباشی تا
بهــــــت ثابت کنم پَستی
بدونـــــــــن عاشقم بودی
که چشماتو رو من بستی

https://www.academytaraneh.com/82664کپی شد!
1181
۳۳