دوست دارم

میترسم یه روز ازت جداشم
میخوام تاعبدکنارتو باشم
تورو بیش ازحد دوست دارم
میمیرم اگه یه روز تنهاشم
مثله توتویه دنیا ندیدم
باتو به خوشبختی رسیدم
توربیش ازحد دوست دارم
جونمو واسه تو میدم
تودنیا تو بهترینی
واسه من خیلی عزیزی
توخیلی دیوونم کردی
من رو بی خونه کردی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/82609کپی شد!
640
۳