دلم تنگ میشه

تقدیم به مادر بزرگی که رختخوابش بوی رفتن میده…

دلم تنگ میشه واسه بوی تلخ همین آجر داغ روی بخاری

واسه لحظه ای که رو زانو میشینی و هربار میگی چقد درد داری

دلم تنگ میشه واسه خواب های روی پشت بومای فصل تابستون

واسه ارده شیره…واسه نون سنگک…واسه ابگوشتی که پختی برامون

دلم تنگ میشه واسه روسری که باهاش از متکا عروسک بسازی

واسه چارچوب در خونه ای که فقط جون میده واسه تاب بازی

چقد یاکریما باهات حرف دارن! نباشی براشون کی دونه بپاشه؟

چقد جانمازت پر از خاطراته…خدایی نکرده اگه بی تو باشه

همین یا کریمم دلش تنگ میشه

دلم تنگ میشه

دلم تنگ میشه…

از این نویسنده بیشتر بخوانید: