بغض

اگه بغض تو صدات نشست گریه هم آرومت نکرد
بدون این دنیا بی رحمه به هیچکسی وفا نکرد
اگه گاهی تنها شدی گریه کن رو شونه هام
هر جا باشم پیش توام هر جا هستی بمون باهام
برو جلو آینه و خودت رو دست کم نگیر
به زندگی لبخند بزن خدا رو تو آغوش بگیر
این آخرین دیدار ماست از گریه دم نمیزنم
خیره شدم به صورتت حتی پلکم نمیزنم
گریه نمیکنم که تو غصه دار از اشکام نشی
چشماتو ببندو برو امیدوارم خوشبخت بشی

برای دختر عموهای نازم
شهرزاد و مبینا

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/82463کپی شد!
963
۱۴