بوی عطر زنانه

عشق من دیشب آخرین شب بود … وعــده هـای دروغ می دادی
وعــــده از عشق ظاهراً گـــــــرمُ … در عمـــل بی فروغ می دادی

قصــــــری از آرزو بنــــا کــــــردی … روی آن حـــــرفهای بی پـــایه
رو نکردم دلـــم چگونــــه شکست … چون درختان خشکِ بی سایه

تــــــو مقصّـــر نبــــــوده ای آری … من تو را اینچنیـــــن پرستیــــدم
در خفـا اشکُ آهُ حسرت ُ غـــــم … روبه رویت همیشــه خندیــــدم

در دلم هیـچ شوق ماندن نیست … بــــرو عشـــــقم دگـــر تو آزادی
تو گمــان کــن که مــن نفهمیدم … بـــوی عطــــر زنانـــــه می دادی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

1037
۴۵

درباره‌ی م ع

در روز الست چون جهان ساخته شد .. حوا به ابوالبشر چو دلباخته شد ... روی اولین برگ کتاب زندگی .. از برکت عشق نام من "مرسده" شد golebaroonzade29@yahoo.com لطفا تقاضای ترانه رایگان نفرمایید . ممنون