خدا حافظ

خدا حافظ
کتاب عشقم و بستم / دیگه واست نمی خونم
دلم تنهایی دوست داره / توی قلبت نمی مونم
***
اگه یادت کنم انگار / دلم بد جوری می گیره
شبا کابوس عشقت رو / به رویام آمدی دیره
***
دلم می خونه قلب تو / سکوتت مقصد مرگم
چه سودی واسه تو رفتن / نمیگی خیلی دلتنگم
***
باشه میرم از این دنیا / با این دردای اجباری
بمون تو ساحل دریا / اسیر موج غمخواری
***
خدا حافظ قطار اومد / میرم هر گز نمی گردم
تو قلبت خاطراتم رو / نگه دار واسه ی ختمم
***
جاسم ثعلبی (حسّانی) ۱۴/۰۱/۱۳۹۳

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/82398کپی شد!
822
۸