دور از تو

نه روی ماهتو میبینم امشب
نه گرمی صداتو دارم امروز
واسه اینه که غم توی صدامه
واسه اینه که میبارم شب وروز
نه طعم دستهای مهربونت
دوباره مرحم این قلب خستس
نمی دونم چرا آغوشت امشب
به روی لحظه هام هر لحظه بستس
نمیدونم چرا لبهای سرخت
نشونی از سکوتی سرد داره
نمیدونم چرا قلب من امشب
بدور از تو یه دنیا درد داره
نمی دونم چرابوی نوازش
ازاون دستای گرمت دیگه دوره
نمیدونم چرا این خونه امشب
بدون رنگ چشمات سوت وکوره

ترانه به صورت ناقص در سایت قرار داده شده است

https://www.academytaraneh.com/8236کپی شد!
566
۷