یه مرد

یه مرد میتونه
یه زندگیروبچرخونه
یه مردمیتونه
هرکی رو به آرزوش برسونه
هرکی که مرده
دلش پرازدرده
اماباغمه توسینه
همروشادمیکنه
تنهایی یجایی
یواشکی غصه میخوره
این مردبهترینه
واسه همه عزیزه
این مردمیونه
باید شاد بمونه
برایه این که بتونه
همروبه خوشبختی برسونه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/82313کپی شد!
606
۴