نردبون ترقی

تو که معنــــی لحظه هـــــای منی
چرا بعضــــــــی وقتــــا گُمِت میکنم ؟
همش روزو شب در خودم میشکنم
ولــــی در عــــــوض محکمت میکنم

یه چیز عجیبـــی تو این رابطه ست
یه شیرینـــــیِ نقضِ بی انتهـــــــا
یه چیــــــزی مثـــه رد پای خداس
توی خلســـــه ی نابِ بعد از دعا

میدونـــــم یه روزی تو بایـــد بری
بری سرنوشتت رو پیــــــدا کنی
شاید یاد من هم بیفتی یه وقت
میتـــونی منو حتّی حاشا کنی !

نمیخـــــوام به اون روزها فِک کنم
به این حال خوبی که دارم خوشم
تو این لحظــــه هایی که مالِ منی
تو رو سمت خوشبختیــــا میکشم

من عاشق میمونم به تـــــو تا ابد
چه ترکم کنی ، چه بمونی پیشم
تـــــو تا قلّـــــه ی آرزوهــــات بــرو
خــــــودم نردبونِ ترقّی ت میشـم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/82292کپی شد!
983
۳۶