نوبت ما

ازم توفاصله نگیر حرف از جداییمون نزن
اگرکه دلخوری ازم بیاتوصورتم بزن
امانگومیخوای بری نگو باهام نمی مونی
نگو که خاطراتمون یادت رفته به آسونی
عکسامونو که می بینم داغ دلم تازه میشه
دلتنگیمم جوری که بی حد واندازه میشه
صدای مهربونتوازمن واین خونه نگیر
تو که اینجوری نبودی چراشدی بهونه گیر
حرفی بزن چیزی بگو داری منو میترسونی
لبات واکنه بگو، بگو کنارم می مونی
ببین چشای خیسمو گریه امونم نمیده
نگو گلم لبای تو رو اسم من خط کشیده
شبای پرستاره مون حالا چرا ابری شده
اخه آتیش عشقمون چرا خاکستری شده
انگار خداازاون بالا عشق مادوتاروندید
انگار حالانوبت ماست روزه جداییمون رسید

https://www.academytaraneh.com/82291کپی شد!
762
۸