طوفان زده " تقدیم به امام زمان "

طوفان زدم بدجور ، دل درب و داغونه
پیش کش من واســــه ، چشمای تو جونه
چیزی ندارم جز ، این جون کف دســـــتم
اما میدونی که ، من عاشــــــــــقت هستم
با اینکه درموندم ، دستام پر از خالیس
اما تورو خواستن ، یه عشق اجباریس
اجباره که باشـــــــــی ، تووی دلم هر دم
بی تو چه روزایی ، که راهو گم کـــردم
تو باشی من خوبم ، یادت واســــــم راهه
شبهای من با تو ، لبریزه از ماهـــــــــــه
این کشتیه داغون ، طوفان زدس بدجور
سکانو توو دســــتات ، بازم بگیر از دور
ای ناخدا زودتر ، ناجی شـــــو واسه دل
من رو برسون به ، خشکی یا که ساحل

از این نویسنده بیشتر بخوانید: