هوست موج بدون دریاس

مث ابرای غریب بارون
دل من در به در صحرا هاست
خدا می خواست که ندونی بی تو
نفسم هم نفس فردا هاست
برو تنها بذار این تنگ غروب
آسمون مث من و تو تنهاست
سایه ی شومی نشسته اینجا
قطره اشک تو و مرگ دنیاست
من و تو حس غزل بارونیم
هوست موج بدون دریاست ………………
مهدی

https://www.academytaraneh.com/82166کپی شد!
759
۶