هفت سین دردم

هفت سین دردم
توی سختی های دنیا ، می دونم تو با منّی
اومدی قسم بخور که ، قلبمُ نمی شکنی
***
بوسه هات روی لبام ، مثل یه گل تو گلدونه
خندهات مثل یه شمع ، تو خاطراتم می مونه
***
عزیزم بهار اومد ، هفت سین دردم می خونه
عید اومد شادی رسید ، تو باغ و بستان مهمونه
***
چشم به در نیومدی ، دلم صداتُ شنیده
روز وشب تنها نشسته ، شکلِ ماهت ندیده
***
تو باید ثابت کنی ، قول و قرارِ دیدنت
زود بیا پیشم بمون ، مرگم دوباره رفتنت
***
گم نشو خسته شدم من ، طاقتِ عشقم تموم
قسمتم آتیش گرفته ، زندگی واسم چه شوم
***
جاسم ثعلبی (حسّانی) ۲۶/۱۲/۱۳۹۲

از این نویسنده بیشتر بخوانید: