ترانه بانام : غمگنانه مبارک بانو

با سلام به همه عزیزان …

ترانه ای به مناسبت تولدم سرودم

۱۱ اسفند من

کاش قشنگ باشی:)

________

_ _ _ _ _ _ _

مامان منو دنیا نیار لطفا

بیستو دوبارش رو خطا رفتم

من راه این مازو بلد نیستم

بیستو سه بودش اشتبا گفتم

بیستو سه تا غصه که رو دل موند

با آرزویی* خسته و درهم

با سوءتعبیرای پردردش

تو این کلاف بسته و درهم

مامان منو دنیا نیار لطفا

این زندگی طعم گسی داره

باور بکن کیک و تولدها

واسه دلم شادی نمیاره

بیفایدس دنیا رو میبینم

بیستو چهارساله شدم اینبار

دوروبریام شاد و خوشحالن

میخندم اما از سر اجبار

ترانه سرا : مریم (آرزو)حامی دوست

* هم به نام بنده اشاره کرده هم میتونه آرزوهایی که در دل هست رو بیان کنه

باتشکر

از این نویسنده بیشتر بخوانید: