مرد ِ تاریخی

شناسنامه ی عشـــــــــــــــــق آخر
با میلاد ِ تــــــــــــــــــو صادر شد
وجــــــــــــــــودت تووی ِ این دنیا
یه اتفـــــــــــــــــــــــــاق ِ نادر شد

چشــــــــــــــــــــات آتیش ِ مردادو
تنت جنس ِ تابســـــــــــــــــــــتونه
تو دنیا اومـــــــــــــــــــــدی تا من
بشــــــــــــــــــــم واسه تو دیوونه

چه عطـــــــــــــری میزنی عشقم
که مــــــــــــــیدی بوی خوشبختی
مــــــــــــــــــنو دنیات یکی میشیم
عجــــــــــــب شانسی عجب بختی

جهـــــــــــــــــــــنم بود زمین اما
تو دنیا رو بهشـــــــــــــت کردی
کنارت شــــــــــــــــــاعری خوبه
تــــــــــــــــــو رسماً معنیه مردی

توو تقــــــــــــــــــــــویم دلم ثبته
وقـــــــــــــــــــوع مرگ تاریکی
دوازدهـــــــــــــــــــــم مرداد ماه
طلوع مـــــــــــــــــــــرد تاریخی

جهانم روشـــــــــــــــــــنه از تو
تـــــــــــــــو قطعاً محور ِ نوری
بهــــــــــــــــــــم نزدیکی با اینکه
یه چن شــــــــــــهری ازم دوری

مبارک باشـــــــــــــــــــه میلادت
آهای ســــــــــر مشق هر روزم
برات تن پوشــــــــــی از شعرام
با عشقی ســــــــــــــــاده میدوزم

فقـــــــــــــــــــــــــــط ناقابله اما
بیا احســـــــــــــــــــاسمو تن کن
بزار دســـــــــــــــتاتو توو دستام
چشــــــــــــــــه دنیامو روشن کن
………………………………………………………..
پ. ن : این روزا از بس اصرار به ننوشتن کردن دوستان
تصمیم گرفتم ننویسمو یه کار قدیمی بذارم
این کارو برا تولد همسرم نوشتم و خودم خیلی دوسش دارم واسه همین این کارو گذاشتم
امیدوارم شما عزیزان هم بپسندید
ممنونم از همراهیه همیشگیتون

https://www.academytaraneh.com/81724کپی شد!
1009
۶۴