کسی بهم نگفته بود

کسی بهم نگفته بود که عاشقی یه جرمه

تقاص عاشق شدنم ، حبس ابد ، یه عمره

حالا که عاشقت شدم حبس و برام بریدن

حالا که آرزوم شده یه لحظه با تو بودن

*    *    *

کی میشه وقت ملاقات من و تو

بودنت کنار من ، دیدن تو

میگن گناهم خیلیه ، سنگینه جرمم

تا که آزاد بشه این دل ، میدونم من دیگه مردم

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید: