یه کم …

ترک خورده دلتنگیام اینروزا / یه کم غم شده بیشتر از دلخوشی
می گی برمی گردی یه روز آخرو / منو با همین دلخوشی می کشی
یه کم خاطره مونده از تو برام / که هر شب مرورش کنم با خودم
یه عکسو یه نامه که هیچوقت نشد / بخونم یا حتی که پارش کنم
بدون تو تنها نفس می کشم / یه کم بغضو می شه تو حرفام شنید
به دلتنگیام که سرک می کشم / می شه رد پای غمو اشکو دید

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/81658کپی شد!
839
۸