دوریت سخته

سلام.توی این شعر سعی کردم به نکات دوستان خیلی توجه کنم.امیدوارم این یکی بهتر از قبلی ها باشه.نظر یادتون نره

تو فقط دوری میخواستی/نخواستی پیش من باشی
تموم دنیا رو گشتم/واسه اینکه تو پیداشی
هزار بار من توی سرما/تو آغوشت طلوع کردم
حالا تو سردی امروز/مث نگاه تو سردم
یه شب که فکر تو آروم/میومد باز توی فکرم
یه لبخند کوچیک و گرم/می دیدی توی چهرم
نگام خیره می شد گاهی/به ساعت که رو دیواره
زمان بی تو رو.ساعت/به من سالها بدهکاره
تو بعد از اینکه رفتی هم/همه افکارم آشوبه
همین که تنهایی.بی من/برای هردومون خوبه
تو رفتی.بدون گاهی/کسی هست فکرتم باشه
به جز تمام دارایت/به فکر خودتم باشه.

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/81651کپی شد!
665
۸