پا فشاری

درس{ت} وقتی دستاتو وا می کنی
به قدر یه آغوشه دنیای من
سفر بهترین راهِ بی مقصده
نریز اشکاتو پشت پاهای من

همو می پرستیم هنوزم ولی
خدایی نکرده، دوتا بت شدیم
نه دعوا نه حرفی نه حتی یه اخم
فقط هردومون بی تفاوت شدیم

واسه موندنم گریه زاری نکن
رو برگشتنم پافشاری نکن
واسه هردومون رفتنم بهتره
عذابم نده؛ بی قراری نکن!

نمی خوام بمونم که عمری فقط
به بودن کنار هم عادت کنیم
نمی خوام تظاهر کنیم عاشقیم
که فردا یکیمون خیانت کنیم

باید خاطراتو فراموش کرد
باید بعد من عشق کم رنگ شه
نباید خیالم عذابت بده
نباید بذاری دلت تنگ شه…

واسه موندنم گریه زاری نکن
رو برگشتنم پافشاری نکن
واسه هردومون رفتنم بهتره
عذابم نده؛ بی قراری نکن!

شمیم زمانی-شیراز

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/81503کپی شد!
881
۸