کاردنیا

یه وقتایی عزیزمیشی
پیش قلبی که همراته
گاهی ازچشم می افتی
توی تنهای هاجاته

یه جادنیا تورومی خواد
که چرخش لنگ دستاته
اما وقتی که می چرخه
یه زندون قده دنیاته

اگه دنیا کارش اینه
کاریش دیگه نمی شه کرد
برات هیشکی نمی مونه
تو می مونی یه دنیا درد

یه وقتی ترس بیداری
تو رو می خواد بخوابونه
گاهی وقتا مجبوری
بگی دنیات آرومه

گاهی تنهایی هم سخته
گاهی می ترسی از فردات
گاهی با خاطرات خوب
خراب می شه همه دنیات

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/8144کپی شد!
969
۸